Om sykkelglede

Målet er få enda flere til å bytte ut bil med sykkel både til hverdags og på ferie.

Regelmessig sykling gir enorme helsemessige gevinster. Dessuten er det positivt for miljøet.

Sett ditt liv i bevegelse!

Denne siden er et ledd i sykkelsatsinga til Statens vegvesen Region sør.

Amanda Dybel og Gunstein Myre administrerer siden.

Reklamer